"If you've got junk you're in luck!" - Dan Firks - Dan Firks Boutiq...